last update: 16 FEBRUARI 2017
 
 
NIEUWS / INFO:

VRIJDAG 24 FEBRUARI
CARNAVAL in de SOOS


-*-
VRIJDAG 10 MAART
BAND IN DE SOOS: HEAT STROKE


-*-
VRIJDAG 7 APRIL
BAND IN DE SOOS: RIGID GROOVE

 
 
 
Soôs "De Vaete" in Geêrsdiek Noôrd-Beveland is eên Soôs vò iedereên. Soôs de Vaete speêlt eên belangrieke rol binnen de gemeênschap van Geêrsdiek. Met regelmaat worden activiteiten georgani-seêrd vò jong en oud.
   
         
 
"Vaete"
is een vroegere
drinkplaats voor
het vee
 
 De Soos streeft er na om één keer per maand een band in de Soos op te laten treden. Diverse Bands hebben inmiddels in de Soos hun optreden verzorgd, de meeste Bands komen dan ook graag voor een tweede of zelfs derde optreden optreden terug.
 
           
 

Op deze site willen we de bewoners van Geersdijk en hun bezoekers informeren over de diverse activiteiten die er plaats vinden in en om Geersdijk. Kijk gerust eens op de link AGENDA welke activiteit er binnenkort te doen is. Misschien zit er voor u wel iets leuks bij om aan deel te nemen.